Ogłoszenia parafialne

Terminy udzielania  Sakramentu Chrztu Świętego

          
w parafii bł. Michała Kozala BM w Wągrowcu

   w roku 2018

 

*  styczeń  -    14   i   27

 

*  luty     -      11   i   24

 

*  marzec  -    11   i   24

 

*  kwiecień -    8   i   21

 

*  maj    -      13   i   26

 

*  czerwiec  - 10   i   23

 

*  lipiec    -      8   i   21

 

* sierpień    -   12  i 25

 

* wrzesień   -   9   i   22

 

* październik  -  14   i   27

 

* listopad -      11   i   24

 

* grudzień  -    9   i   22

 

Uwaga !!!

  1. Do zgłoszenia Chrztu w Biurze Parafialnym potrzebny jest dokument urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego.
  2. Zgłoszenia dokonują rodzice (przynajmniej jeden z rodziców).
  3. Rodzice dziecka oraz Rodzice chrzestni zobowiązani są do uczestniczenia w katechezie przed udzieleniem Sakramentu Chrztu Świętego w jedną z pierwszych sobót miesiąca po wieczornej Mszy o godz. 18.30
  4. Rodzice chrzestni z poza parafii chrztu okazują Zaświadczenie z parafii zamieszkania.

Biuro parafialne

wtorek 16:00 - 17:00
środa 09:30 - 11:00
czwartek 16:00 - 17:00

W nagłych przypadkach o każdej godzinie.

Caritas, tel. 67 2685805 lub 500 801 917

Kontakt

Proboszcz:
ks. kan. Witold Chmielewski
zam. ul. Rzeczna 4A
tel. +48 67 26 85 805

Wikariusz:
ks. Mateusz Stróżewski
zam. ul. Rzeczna 4A

Opoka