SOBOTA 10 czerwca
                
 
               18.30 + Elżbieta Piechocka
   
  NIEDZIELA
 17 czerwca
                   8.00 W intencji Parafian
                   9:30  + Janina, Stanisław Piechoccy, Tadeusz Kulczak
                11.00   + Jerzy Grabicki, Stanisława, Franciszek Laube
                12:15

 1/ O Bł Boże dl Liliany i Magdaleny

  2/ O bł. Boże dla Barbary i Zbigniewa

                17.00   +Władysława, Franciszek Makowscy
   
    PONIEDZIAŁEK
 18 czerwca
 

             

               17.30
+Waldemar Osiński
 

                 18.30

   O bł. Boże dla Barbary i Zbigniewa
      WTOREK  19 czerwca
 

              17.30

  + Irena, Kazimierz Gogolewscy.....
 

              18.30   

  + Bronisław Brzeziński
 

     

 

     ŚRODA
  20 czerwca
 

         17.30

 + Monika Białecka
             18.30
 + Kazimierz Torzewski
   

 

    CZWARTEK
 21 czerwca 
 

               17.30

   + Czesław Michalski
                         18.30
+ Barbara Konwińska
 

                 

 

  PIĄTEK

 22 czerwca
                      
 
                      17.30 -    +Stanisław Kulka......
                       18.30  + Józef Matuszak
       
    SOBOTA
 23 czerwca
                 8.30
 + Janina Litwa
 

             

                18.30  + Marek Rychlewski
 Niedziela 
 24 czerwca
             8.00  + Stanisław Szczepaniak
             9.30  + Konrad Wysocki
           11.00

 + Jan, Leokadia Grabarek

 

         12:15

 + Julianna, Antoni Hermann
 

         17.00

   + O bł. Boże dla Krystyny i Jana w 30 r. ślubu

Biuro parafialne

wtorek 16:00 - 17:00
środa 09:30 - 11:00
czwartek 16:00 - 17:00

W nagłych przypadkach o każdej godzinie.

Caritas, tel. 67 2685805 lub 500 801 917

Kontakt

Proboszcz:
ks. kan. Witold Chmielewski
zam. ul. Rzeczna 4A
tel. +48 67 26 85 805

Wikariusz:
ks. Mateusz Stróżewski
zam. ul. Rzeczna 4A

Opoka